Szanowny Kliencie,

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (ADO) podanych w umowie i podczas jej realizacji jest: LEO-SPED z siedzibą w Choroszczy przy ulicy Warszawskiej 21.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy Cię także poinformować, że:

1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: leosped@leosped.eu

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:

  • w celu wykonania umowy o dostawę towarów lub świadczenie usług,
  • w celu realizacji procesu reklamacji,
  • w celu dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,
  • w celach kontaktu w związku z wykonaniem umowy lub realizacją procesu reklamacji

3. Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych jest:

  • wykonanie umowy o dostawę towarów lub świadczenie usług,
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności rozpatrywanie reklamacji oraz wystawianie i przechowywanie faktur,
  • prawnie uzasadniony interes ADO, w szczególności dochodzenie roszczeń oraz wsparcie obsługi klienta,

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

  • w okresie wykonania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,
  • przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na ADO lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO,
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań technicznych i informatycznych, firm kurierskich, organom państwowym w zakresie ich kompetencji, w związku z realizacją naszych celów.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein ani do organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany.